@ .Ciberplai

[Alegere aleatoare a sitului Ciberpla|Lista siturilor Ciberplai |Editare] 
WebRing de atitudine civica pentru noi s'ai nostrii

Noi cu cine votam

Europa e cu ochii atintiti asupra noastra

Halbjahresschrift

Democratia Directa

 

 

Vesnicia s-a nascut la global village

Ciberplai-pagina de acasa

Personajele de cont

1. Independința administrativă și legislativă a popolului romăn, pe temeiul tractatelor lui Mircea și Vlad V, și neamestec al nici unei puteri din afară în cele din întru ale sale. 2. Egalitatea drepturilor politice. 3. Contribuție generală. 4. Adunanță generală compusă de reprezentanți ai tutulor stărilor societății. 5. Domnul responsabil ales pe căte cinci ani și căutat în toate stările societății. 6. Împuținarea listei civile – ardicarea de ori-ce mijloc de corrumpere. 7. Responsabilitatea ministrilor [sic] și a tutulor foncționarilor în foncția ce o(c...)upă. 8. Libertate absolută a tiparului. 9. Ori ce recompensă să vie dela Patrie prin representanții săi, iar nu dela Domn. 10. Dreptul fie-căruia județ de a’și alege dregătorii săi, drept care purcede din dreptul Popolului întreg de a’și alege Domnul. 11. Gvardie națională. 12. Emancipația mănăstirilor închinate. 13. Emancipația clăcașilor ce se fac proprietari prin despăgubire. 14. Desrobirea țiganilor prin despăgubire. 15. Representant al țărei la Constantinopol dintre Romăni. 16. Instrucție egală și întreagă pentru tot Românul de amândouă secsele. 17. Desființarea rangurilor titulare ce nu au foncții. 18. Desfiițarea, pedepsei degrădătoare cu bătaiea. 19. Desființarea, atât în faptă, cât și în vorbă, a pedepsei cu moarte [sic]. 20. Așezăminte penitențiare unde să se spele cei criminali de păcatele lor și să easă îmbunătățiți. 21. Emancipația Izraeliților și drepturi politice pentru ori-ce compatrioți de altă credință. 22. Convocare în dată a unei adunanțe generale estraordinare constituante, alese spre a representa toate interesele sau meseriile nației, care va fi datoare a face constituția țărei pe temeiul acestor 21 articole decretate de Popolul român.

 

  Feed      Back 

[Alegere aleatoare a sitului Ciberpla| Lista siturilor  Ciberplai | Editare]

Copyright © Ciberplai 1999-2001