.... @ .Ciberplai

[Alegere aleatoare a sitului Ciberpla| Lista siturilor  Ciberplai | Editare]

Mai la vale vā propun un draft ca bazā de discutie

Tentativa: sincronizarea României cu Occidentul
prin:

lac11.jpg (33687 bytes)structurarea unei retele de situri românesti. Siturile vor fi dintre cele tematice (profesionale, de exemplu) dar si dintre cele cuprinzând domenii ce intereseazā straturi extinse ale societātii (problemele integrarii României în satul global, probleme de gestiune a sistemului social-politicile etc.)

Cum organizām reteaua? Pe bazā de voluntariat. Farā strângere de fonduri. Farā comitzii si comitete. Farā centrale. Farā leaderi si executivi. Asa se asigura o independentā de factorii corupātori. Dacā omul izolat e o fiinta slabā, influentabilā, mai multi oameni activând din convingere sunt greu de manipulat. Cade un om, cade un nod dar reteaua supravietuieste :-)

Infrastructura informaticā din România e slab dezvoltatā. Se pot folosi, într-o primā etapā, servere din Occident, evident pe baza de voluntariat. Siturile vor avea linkuri între ele dar bineînteles vor fi incluse si masinile disponibile din România. O structura de tipul āsta uneste eforturile profesionistilor din afarā si din tarā. Legātura cu românul obisnuit va fi o sinapsā internet/canal mediatic clasic (tv, presa). In cazul unor situatii care cer luari de pozitie, fiecare sit isi poate definii atitudinea si daca exista o pozitie comuna în întreaga retea o presiune democraticā se exercitā asupra fācātorilor de decizii din România.

Prima strigare: care sunteti fizician, lucrati într-o tarā dezvoltatā si puteti contribui la constructia sitului fizicienilor? Si tot asa, matematicienii, biologii, chimistii, istoricii, filosofii...etc

Sugestii pentru definirea siturilor orizontale?

Ciberplai-pagina de acasa